top of page

Generelle reise og bestillingsvilkår - passasjerbåt

1. Generell befordring med skyssbåt i rute

Ved befordring med selskapets fartøy, skal selskapet søke å transportere passasjerer og gods til bestemmelsessted til oppsatt tid innenfor rimelighetens grenser. Ved ytre forhold som ikke kan lastes selskapet, herunder vær, uforutsette tekniske problemer mv. som medfører forsinkelser og/eller kanselleringer tilkommer reisende ingen kompensasjon. 

2. Befordring med RIB

Ved å bestille billett og/eller charterturer med RIB, godtar den som bestiller på vegne av seg selv og eventuelt andre vedkommende bestiller for at det er en forhøyet risiko ved transport med RIB. De fleste forsikringsselskaper anser RIB som høyrisiko og det anbefales ikke for gravide, personer med relevant sykdom, personer med dårlig rygg mv. Selskapet stiller ikke passasjerforsikring på turer med RIB og dette er følgelig den enkeltes ansvar.

3. Forbud mot farlig last

Den enkelte passasjer skal ikke medbringe noen form for farlig last eller gods, uansett størrelse, uten at selskapet er gjort oppmerksom på dette i forkant.

4. Pris og bestillingsvilkår

Priser gitt for charterturer er bindende med unntak for økte drivstoffskostnader (midl. 2023) og forandret turoppsett underveis, herunder venting, forlenget kjøring mv. For tidspunkter og medgått tid er det skipets dagbok/Kapteinsrapport som er grunnlaget. Dette gjelder også ved timesbasert charter. En bestilling anses bindende når den er kommet inn i selskapets bookingsystemer eller pr. epost/telefon. 

5. Avbestillingsvilkår

Dette punkt gjelder ved charterturer. Avbestilling er tillatt, men det vil tilkomme gebyr ved sen avbestilling.

Ved grunngitt behov kan selskapet innrømme en kostnadsfri ombooking til annet tidspunkt, så lenge dette tidspunktet er tilgjengelig. Vilkårene i punkt 5 gjelder også bestillinger for Smøla Naturopplevelser.

Ombooking til annen dato:
1. gang: Kostnadsfritt etter avtale med selskapet

2. gang mv.: Avgjøres i hvert tilfelle. 

Avbestilling:

3-14 dager før: 10% av charterkostnad

1-2 dager før: 25% av charterkostnad

Samme dag, men før igangsatt fra hjemmehavn: 75% av charterkostnad

Etter igangsatt: 100% av charterkostnad

Med mindre annet er avtalt og informeres om ved avbestilling, vil gebyr som over bli fakturert til den eller de som har bestilt turen.

bottom of page