Siste innlegg

Ny kontrakt for "Skalmen"

Vårt fartøy M/S Skalmen gikk den 05.01.17 inn i tjeneste for Songa Offshore via Abyss Subsea. Riggen "Songa Encourage" ligger utenfor Kristiansund, og "Skalmen" vil utføre personelltransport under riggens opphold. Dette medfører av fartøyet døgnbemannes med to mann i kontraktens varighet.


Arkiv

©2015-2020 - Holberg Shipping A/S                                      Dyrnes, Vestsideveien 2684, 6570 Smøla           Tlf. 450 01 450            sindre@holbergshipping.no

  • Facebook Social Icon