Oppdragstyper

 

Med vårt hovedfartøy "Aure", kan Holberg Shipping påta seg en bredt spekter av oppdrag langs vår langstrakte kyst. Selv om vi til daglig jobber mest innenfor gitte segmenter, vil vi alltid kunne påta oss nye og spennede oppdrag. Om du tror ditt prosjekt er tjent med vår kompetanse og fartøy, ta kontakt, så finner vi garantert en løsning. "Aure" er for tiden i en fulltidschart i oppdrettsnæringen, men rederiet har tilgang på lignende fartøy, så ta gjerne kontakt om du trenger assistanse til ditt prosjekt!

 

Eksempler på oppdrag Holberg Shipping utfører for våre kunder med "Aure":

-Føring av last

-Slep

-Supplyskip ved riggvedlikehold og basedrift

-Lagerskip for vedlikehold av større fartøy

-Arbeidsplattform for entrepenørarbeid

-Servicetjenester og lusbehandling for oppdrettsnæringen

 

©2015-2020 - Holberg Shipping A/S                                      Dyrnes, Vestsideveien 2684, 6570 Smøla           Tlf. 450 01 450            sindre@holbergshipping.no

  • Facebook Social Icon