©2015-2020 - Holberg Shipping A/S                                      Dyrnes, Vestsideveien 2684, 6570 Smøla           Tlf. 450 01 450            sindre@holbergshipping.no

  • Facebook Social Icon

Kompetanse

 

Holberg Shipping er en bedrift hvor kompetanse blant våre ansatte står i høysetet. Våre fartøy er bemannet med kompetente sjøfolk med bred erfaring fra skipsfarten. Alle våre ansatte er kurset innen sikkerhet og drift av fartøy.

 

Våre skipsførere kommer fra ulike deler av skipsfarten, og deres erfaringer fra større fartøy og avanserte operasjoner bidrar til nytenkning og innovative løsninger for dine utfordringer. I tillegg befinner det seg tung maritim kompetanse i den administrative delen av rederiet. Daglig leder Sindre Holberg er innehaver av D3 og Maritim Inspektør Odd Marvin Holberg er innehaver av D1.

 

Gjennom et stort fokus på kompetanse sørger vi også for å oppfylle våre krav til HMS. Vi mener HMS må være en grunnstein i alt arbeid, og gjennom kursing og opplæring sørger våre ansatte for et konstant fokus på HMS, både for fartøy, mannskap og kundens verdier.