top of page

Kompetanse

 

Holberg Shipping er en bedrift hvor kompetanse blant våre ansatte står i høysetet. Våre fartøy er bemannet med kompetente sjøfolk med bred erfaring fra skipsfarten. 
 

Våre skipsførere kommer fra ulike deler av skipsfarten, og deres erfaringer fra større fartøy og avanserte operasjoner bidrar til nytenkning og innovative løsninger for dine utfordringer. I tillegg befinner det seg tung maritim kompetanse i den administrative delen av rederiet. 

 

Gjennom et stort fokus på kompetanse sørger vi også for å oppfylle våre krav til HMS. Vi mener HMS må være en grunnstein i alt arbeid, og gjennom kursing og opplæring sørger våre ansatte for et konstant fokus på HMS, både for fartøy, mannskap og kundens verdier. Rederiet samarbeider med CCOM for ISM-arbeid.

Vi har bred erfaring fra mange segmenter, også utover passasjerbåtsegmentet. Vi kan vise til mange gode referanser fra tidligere prosjekter og ser frem til å samarbeide med deg!

Forsidebilde.jpg
bottom of page