Brovakt Måløy

Holberg Shipping utfører maritim trafikkvakt i Måløy på oppdrag fra Statens Vegvesen. Trafikkvakten er etablert i forbindelse med arbeid på Måløybrua som medfører redusert seilingshøyde.

Trafikkvakten er tilgjengelig på VHF kanal 16 og per telefon 919 08 552, døgnet rundt.