Brovakt Måløy

Holberg Shipping utfører maritim trafikkvakt i Måløy på oppdrag fra Statens Vegvesen. Trafikkvakten er etablert i forbindelse med arbeid på Måløybrua som medfører redusert seilingshøyde.

Trafikkvakten er tilgjengelig på VHF kanal 16 og per telefon 919 08 552, døgnet rundt.

©2015-2021 - Holberg Shipping A/S                                      Dyrnes, Vestsideveien 2684, 6570 Smøla           Tlf. 450 01 450            sindre@holbergshipping.no

  • Facebook Social Icon